อบรมหลักสูตร | การวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัย [Job Safety Analysis] ระยอง

รับจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อพัฒนาบุคลาการและองค์กรของท่าน ในรูปแบบ Public & Inhouse Training JSA (Job Safety Analysis, ความปลอดภัย, ระบุอันตรายที่มีหรือมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ ชลบุรี สมุทปราการ ระยอง หรือในนิคมต่างๆ

ติดต่อสอบถาม : 091-1234-5669 หรือ website : http://www.safetyinthai.com/

Posts